Godziny Rektorskie

 

KOMUNIKAT

 Nr 2

 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 z dnia 25 października 2019 r.

 w sprawie ustalenia 31 października 2019 r. dniem wolnym

 od zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

 

W związku z uroczystościami dnia Wszystkich Świętych, na wniosek Samorządu Studenckiego ustalam 31 października 2019 r. dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

 

 

 Z up. Rektora

 Prof. dr hab. Ryszard Koziołek

 Prorektor ds. kształcenia i studentów

Udostępnij