UBEZPIECZENIE NNW

 UBEZPIECZENIE NNW zbieramy składki do 26.11.2019 r. Informujemy studentów, że wpłaty składek tytułem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Ergo Hestia w kwocie 70 zł lub 105 zł są przyjmowane przez Dziekanat ul. Żytnia 12 (dla kierunków : informatyka, inż. biomedyczna i mechatronika)Korzyści:

  • Ochrona przez cały rok, także poza uczelnią i za granicą
  • Wysoki limit refundacji kosztów leczenia po wypadku (wizyty lekarskie, badania, zabiegi, operacje, protezy i przedmioty ortopedyczne, zakup nowych: okularów, aparatów słuchowych i ortodontycznych)
  • Zwrot kosztów za rehabilitację w przypadku NW
  • Pobyt w szpitalu w wyniku NNW - 25 zł/dzień, gdzie minimalny pobyt to 48 h
  • Prosty zakup z dziekanacie
  • Suma ubezpieczenia – 20.000zł lub 30.000zł
  • Minimum formalności, likwidacja szkód - prosto i szybko

 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje rok akademicki 2019/2020 (01.10.2019 – 30.09.2020).  

Udostępnij