Godziny Dziekańskie Chorzów

Na wniosek Międzywydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych  prof. dr hab. Danuta Stróż ogłasza godziny dziekańskie w dniu 17 października w godzinach 11:30 do 13:00, aby umożliwić studentom I roku studiów I stopnia udział w dniu adaptacyjnym w Chorzowie. Godziny dziekańskie dotyczą studentów studiów I stopnia na kierunkach: fizyka, fizyka medyczna, informatyka stosowana, inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa.

Udostępnij