Język angielski Informatyka oraz Inżynieria biomedyczna

Wykaz sal, w których odbywają się zajęcia z lektoratu języka angielskiego:

I Rok - zajęcia w poniedziałki:

                        mgr K. Gronowska - 3 grupy    8:00 - 13:00 sala Ż10/408 (Żytnia 10)
                        mgr D. Idziaszek - 3 grupy  8:00 - 13:00 sala Ż10/406 (Żytnia 10)
                        mgr L. Kałafatiuk - 2 grupy 8:00 - 11:15 sala Ż12/48 (Żytnia 12)
                        mgr J. Nabielska - 3 grupy  8:00 - 13:00 sala Ż12/41 (Żytnia 12)
                        mgr T. Pawłowska - 3 grupy  8:00 - 13:00 sala B219  (Będzińska 39)
                                                                                     
II Rok - zajęcia w środy:

                        mgr K. Gronowska - 1 grupa   11:30 - Ż10/sala 408 (Żytnia 10)
                        mgr L. Kałafatiuk - 2 grupy  9:45 - 13:00 sala Ż12/48 (Żytnia 12)
                        mgr J. Nabielska - 3 grupy   8:00 - 13:00 sala Ż12/41 (Żytnia 12)
                        mgr T. Pawłowska - 2 grupy   8:00 - 11:15 sala B219  (Będzińska 39)

Udostępnij