Godziny Rektorskie

 

KOMUNIKAT Nr 1

 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 z dnia 3 października 2019 r.

 w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich

 w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

 W związku z uroczystą inauguracją roku akademickiego 2019/2020 wprowadzam w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach godziny wolne od zajęć dydaktycznych w dniu 7 października 2019 r. (poniedziałek) od godziny 9.45 do godziny 15.15 (obejmujące drugi, trzeci i czwarty blok dydaktyczny).

 Z up. Rektora

 Prof. dr hab. Ryszard Koziołek

 Prorektor ds. kształcenia i studentów

Udostępnij