Stypendium ministra

 

Studentów zainteresowanych ubieganiem się o stypendia ministra za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, informuje się, że nieprzekraczalny termin składania wniosków w dziekanatach (drogą elektroniczną) to 27 września br. Prosimy o uważne zapoznanie się z komunikatem.

Udostępnij