Kondolencje

Drogiej Koleżance

dr hab. Małgorzacie Adamczyk – Habrajskiej

wyrazy głębokiego współczucia

i szczere słowa wsparcia

w trudnych chwilach po śmierci

TATY

składa

społeczność akademicka

Wydziału

Informatyki i Nauki o Materiałach

Udostępnij