Konferencja w ramach 2 Targów Rehabilitacji i Sprzętu Rehabilitacyjnego REHexpo

Logo wydarzenia

12 i 13 kwietnia 2019 roku odbywać się będzie ogólnopolska konferencja popularno-naukowa pt. „Symbioza Fizjoterapii, Medycyny i Inżynierii Biomedycznej, czyli współpraca fizjoterapeuty, lekarza, inżyniera szansą na jakość, rozwój i naukę”, której organizatorami są Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach i Centrum Targowo-Konferencyjne Expo Silesia w Sosnowcu, a współorganizatorami – Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Celem konferencji jest propagowanie wiedzy i nowoczesnych rozwiązań technologicznych z zakresu rehabilitacji i medycyny wśród fizjoterapeutów, lekarzy i inżynierów biomedycznych, jak również umożliwienie dotarcia do różnych branż gospodarki, aby pogłębić współpracę między sektorem nauki i biznesu.

W konferencji wezmą udział m.in. pracownicy Uniwersytetu Śląskiego: prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel, dyrektor Instytutu Informatyki Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach, dr Paweł Janik i dr Małgorzata Janik z Zakładu Komputerowych Systemów Biomedycznych, dr Grzegorz Machnik z Zakładu Modelowania i Grafiki oraz dr Iwona Polak z Zakładu Systemów Informatycznych.

Konferencja odbywać się będzie podczas 2. Targów Rehabilitacji i Sprzętu Rehabilitacyjnego REHexpo, nad którymi patronat honorowy objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Targi REHexpo służą wymianie doświadczeń oraz istotnych branżowych informacji, a także prezentacji produktów oraz nowych rozwiązań w zakresie inżynierii biomedycznej, profilaktyki, diagnozowania i leczenia w dziedzinach fizjoterapii, osteopatii, medycyny fizykalnej oraz lecznictwa uzdrowiskowego. Podczas Targów REHexpo Uniwersytet Śląski będzie prezentować swoje rozwiązania z dziedziny inżynierii biomedycznej, w tym m.in. gry rehabilitacyjne z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, system do monitorowania oddechu i wspomagania rehabilitacji dróg oddechowych oraz rehabilitacyjną kamizelkę oscylacyjną.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.rehexpo.pl.
 

Plakat: grafika przedstawiająca człowieka, a także tytuł konferencji, podane czas i miejsce spotkania oraz logotypy

 

Udostępnij