Dzień Dziekański

W dniu 1 kwietnia 2019 roku z okazji Festiwalu Nauki odbywającego się w Chorzowie Pani Dziekan ogłosiła Dzień Dziekański dla studentów mających zajęcia w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie.

Zajęcia w pozostałych budynkach odbywają się zgodnie z planem.

To nie jest Prima Aprilis :)

Udostępnij