X edycja programu Lider - nabór wniosków rozpoczęty

Indywidualne konsultacje: W związku z naborem wniosków w ramach X edycji programu LIDER Biuro Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uruchomiło indywidualne doradztwo dla potencjalnych Wnioskodawców projektu Lider. Konsultacje odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach i terminach ustalanych każdorazowo indywidualnie za pośrednictwem korespondencji elektronicznej transfer@us.edu.pl . Serdecznie Państwa zachęcamy do skorzystania z doświadczenia zespołu BWG oraz do omawiania tematów, które są obligatoryjnie wymagane do opisania na etapie aplikowania o wsparcie tj.: identyfikacja potrzeb rynkowych, weryfikacja zapotrzebowania rynkowego na rezultaty projektu, charakterystyka rynku docelowego, opis konkurencji, opis sposobu wdrożenia wyników projektu, identyfikacja zagrożeń i czynników ryzyka realizacji projektu, opis planu ochrony praw własności intelektualnej, identyfikacja barier we wdrożeniu rezultatów prac B+R, opis sposobu zarządzania projektem.

Terminy: nabór wniosków od 18 stycznia do 18 marca 2019 r. do godziny 16.15.

Wnioskodawcy: młodzi naukowcy: doktoranci bądź nauczyciele akademiccy do 7 lat po obronie pracy doktorskiej.

Skład Zespołu badawczego: Zespół mogą tworzyć osoby, które w roku wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych nie ukończyły więcej niż 35 lat. Kryterium wieku nie dotyczy osób wykonujących zadania techniczne i pomocnicze. Dopuszczalny jest udział tylko jednego badacza ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, przy czym, także w przypadku takiej osoby, obowiązuje kryterium wieku.

Budżet: 60 mln zł; maksymalne indywidualne dofinansowanie to 1,5 mln zł

Opis projektu: LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców (doktorantów bądź nauczycieli akademickich). Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Okres realizacji Projektu: nie krótszy niż 12 miesięcy i nie dłuższy niż 36 miesięcy.

Udostępnij