Rejestracja 1 rok informatyki inżynierskiej stacjonarnej

Rejestracja do grup.

Termin rejestracji: 18:00 31.01.2019 do 23:59 03.02.2019

Wskazują państwo przynależność do wybranej grupy laboratoryjnej za pomocą rejestracji do modułu Języki programowania obiektowego (08-INI-S1-K07-2). Proszę zarejestrować się do jednej wybranej grupy. Proszę zarejestrować się również na wykład.

Na pozostałe moduły zostaną Państwo wpisani zgodnie z grupami wskazanymi w powyższym module.

Proszę nie sugerować się nazwiskami osób prowadzących i terminami odbywania się zajęć, te dane zostaną wprowadzone po ułożeniu planu zajęć.

Udostępnij