Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Drodzy studenci!
 
Uniwersytet Śląski w Katowicach realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”
 
Celem projektu jest:
  • podniesienie kompetencji zawodowych, informatycznych, językowych, analitycznych odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa komplementarnych z efektami kształcenia, poprzez realizację programu rozwoju kompetencji w tym: certyfikowanych szkoleń i warsztatów, wizyt studyjnych, dodatkowych zadań praktycznych w formie proj. i zajęć realizowanych z pracodawcami,
  • dostosowanie i realizację programów kształcenia ukierunkowanych na wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności,
  • wsparcie zmian organizacyjnych w uczelni poprzez stworzenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów
  • podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej poprzez realizację kompleksowego programu szkoleń dopasowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu.
W ramach kompleksowego programu rozwoju uczelni zostaną zrealizowane
następujące moduły:
  • Moduł programów kształcenia,
  • Moduł podnoszenia kompetencji,
  • Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego.
 
Dofinansowanie projektu z UE: 12 638 671,74 PLN
Okres trwania projektu: 01.10.2018 – 30.09.2022
 
Niebawem przekażemy Wam dodatkowe informacje.
 
Koordynator merytoryczny projektu na Wydziale
dr hab. Sebastian Stach
 
 

Załączniki:: 

Udostępnij