II rok informatyki inżynierskiej stacjonarnej - rejestracje aktualizacja

Wybór specjalności oraz rejestracja do grup.

 

Nowe terminy rejestracji:

  • I tura - Wskazanie specjalności: 17:00 21.01.2019 do 23:59 23.01.2019

  • II tura - Ostateczna rejestracja do uruchomionych grup: 17:00 31.01.2019 do 23:59 03.02.2019


Specjalność wskazują Państwo rejestrując się do odpowiedniej grupy laboratoryjnej modułu Systemy Ekspertowe. Proszę zarejestrować się do jednej z grup w wybranej przez siebie specjalności (proszę czytać opis grupy).

Warunkiem uruchomienia specjalności jest powstanie przynajmniej jednej pełnej grupy. Maksymalna liczba grup dla specjalności to trzy. Po zamknięciu I tury grupy ze zbyt niską liczbą studentów zostaną usunięte, a osoby które wybrały te grupy będą musiały podczas II tury zarejestrować się do jednej z grup, które pozostaną. Przy usuwaniu osób z grupy będzie brana pod uwagę średnia ocen - pierwszeństwo mają osoby z wyższą średnia.

Proszę zarejestrować się również na wykład.

Proszę nie sugerować się nazwiskami osób prowadzących i terminami odbywania się zajęć, te dane zostaną wprowadzone po zatwierdzeniu wyboru specjalności i ułożeniu planu zajęć.

Na pozostałe moduły zostaną Państwo wpisani zgodnie z grupami wskazanymi w ramach tej rejestracji.

Udostępnij