Ubezpieczenie

UWAGA STUDENCI !!!

OSTATNIE DNI NA UBEZPIECZENIE NNW na r.ak. 2018/2019 zbieramy składki do 14.12.2018 r.

Informujemy studentów, że wpłaty składek tytułem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków(NNW) Ergo Hestia w kwocie 70zł lub 105zł (zależne od sumy ubezpieczenia) przyjmowane są przez:

Dziekanat ul. Żytnia 12, Sosnowiec.

Udostępnij