Wybory WIiNoM

Zarządzenie nr 02/2018 Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydziału INformatyki i Nauki o Materiałach
z dnia 08 listopada 2018r.

... Zwołuję zebranie nauczycieli akademickich Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach, nie posiadających tytułu naukowego ani stopnia naukowego doktora habilitowanego, na dzień 20 listopada 2018r. na godzinę 12:00 w sali 41, ul. Żytnia 12 w Sosnowcu.

Przedmiotem zebrania będą wybory uzupełniające przedstawiciela dla tej grupy społeczności do Rady Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach (1mandat). ...

Udostępnij