8 Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Od 17 do 19 października 2018 r. odbywał się VIII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Wydarzenie miało miejsce w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. W trakcie kongresu prezentowana była oferta Uniwersytetu Śląskiego, która zawierała również rozwiązania i rezultaty prac przedwdrożeniowych m.in. z zakresu technologii komunikacyjno–informacyjnych opracowanych na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach.

Prezentowano:

  • gry rehabilitacyjne,
  • system monitorowania snu,
  • inercyjny interfejs akwizycji ruchu.

Zaprezentowane rozwiązania opracowano w „Multilaboratorium Technologii Komunikacyjno Informacyjnych” działającym przy Zakładzie Komputerowych Systemów Biomedycznych w Instytucie Informatyki. Wydarzenie było okazją m.in. do spotkań naukowców z przedsiębiorcami i poszukiwania wspólnych płaszczyzn do wdrożeń rezultatów badań.

 

 

J.M. Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk na stanowisku prezentacyjnym Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach

 

Zespół reprezentujący WIiNoM od prawej: mgr inż. Michał Pielka, dr Małgorzata Janik, dr Paweł Janik, mgr Iwona Polak, dr Grzegorz Machnik.

 

 

 

Prezentacja jednej z gier rehabilitacyjnych.

 

System monitorowania oddechu, pulsu oraz pozycji ciała podczas snu.

 

Inercyjny system akwizycji ruchu – Motion Capture

 

Udostępnij