Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

Szanowni Państwo

W imieniu Pani Dziekan prof. dr hab. Danuty Stróż mamy zaszczyt zaprosić na uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2018/2019.
Uroczystość odbędzie się w dniu 3 października 2018 roku o godzinie 11:00 w Auli Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty 1A.

W programie uroczystości między innymi:

  • Wystąpienie inauguracyjne Dziekana Wydziału
  • Uroczysta Immatrykulacja Studentów pierwszego roku
  • Uroczyste wręczenie nagród JM Rektora

Wykład inauguracyjny  wygłosi dr hab. Bożena Łosiewicz: nt.: „Biomateriały inspirowane naturą

Załączniki:: 

Udostępnij