III konkurs w ramach Przedsięwzięcia TANGO 3

III konkurs w ramach Przedsięwzięcia TANGO 3

INDYWIDUALNE KONSULTACJE DLA WNIOSKODAWCÓW

 

Terminy: Nabór wniosków prowadzony od 14 czerwca 2018r. do 21 września 2018r.

Indywidualne konsultacje: W związku z naborem wniosków Biuro Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uruchomiło doradztwo dla potencjalnych Wnioskodawców projektu TANGO3. Konsultacje odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach i terminach ustalanych każdorazowo indywidualnie w Katowicach w siedzibie BWG ul. Bankowa 12 pokój 154.  Konsultację są prowadzone od 01.08.2018 i potrwają do 31.08.2018. W celu umówienia dogodnego terminu konsultacji prosimy o wcześniejszą rejestrację za pośrednictwem poczty elektronicznej: transfer@us.edu.pl

Cel konkursu:  wsparcie rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych w kierunku komercyjnego wykorzystania tych wyników. Cel szczegółowy rozpoznanie potencjału aplikacyjnego wyników badań.

Wnioskodawcy: Kierownicy projektów naukowo badawczych, którzy nie wcześniej niż do dnia 15 marca 2016 roku zakończyli realizację projektu bazowego, przez projekt bazowy należy rozumieć projekt finansowany w ramach jednego z następujących konkursów NCN: OPUS, PRELUDIUM, SONATINA, SONATA, SONATA BIS, HARMONIA, MAESTRO, SYMFONIA, POLONEZ. Wyniki projektu bazowego winny stanowić podstawę do realizacji projektu zgłoszonego w ramach Konkursu TANGO3.

Budżet: Indykatywny budżet NCBR przeznaczony na dofinansowanie realizacji projektów właściwych wyłonionych w konkursie TANGO3 w etapie pierwszym, wynosi 20 mln zł. Wysokość dofinansowania realizacji projektu właściwegowynosi do 200.000 zł.

Opis projektu: Przedsięwzięcie TANGO3 ma na celu wsparcie wdrażania w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie prowadzenia badań podstawowych Program skierowany jest do jednostek naukowych podejmujących, działania dotyczące praktycznego wykorzystania uzyskanych wyników badań podstawowych.

Zadania obligatoryjne do wykonania w projekcie Tango3:

  • Realizację działań ukierunkowanych na stworzenie koncepcji wykorzystania gospodarczego uzyskanych wyników prac badawczych;
  • Realizację działań ukierunkowanych na pozyskanie partnera zainteresowanego współpracą badawczo-rozwojową oraz wdrożeniem wyników projektu;
  • Opracowanie strategii i realizację działań mających na celu zabezpieczenie praw do ochrony własności intelektualnej wyników badań;
  • Analizy rynkowe diagnozujące zapotrzebowanie na rozwiązanie będące przedmiotem projektu;

Zadania fakultatywne do wykonania w projekcie Tango3:

  • Badania podstawowe, przemysłowe, rozwojowe niezbędne do rozpoznania potencjału aplikacyjnego wyników projektu bazowego, w szczególności prace związane z przygotowaniem prototypów, dodatkowych testów funkcjonalnych.

Serdecznie Państwa zachęcamy do omawiania tematów, które są obligatoryjnie wymagane do opisania na etapie aplikowania o wsparcie tj.:

  • Opis zadań związanych z przedstawieniem koncepcji, planu i etapów rozwoju produktu/technologii/rozwiązania wraz ze wskazaniem sposobu komercjalizacji i podmiotu/ów potencjalnie zainteresowanych wdrożeniem, a także określeniem źródeł finansowania dalszego wdrożenia wyników prac badawczych
  • Opis czynników ryzyka, które mogą wystąpić w trakcie realizacji projektu.
  • Opis zadań związanych z potwierdzeniem, iż rozwiązanie będące przedmiotem projektu nie narusza praw własności intelektualnej stron trzecich.
  • Określenie spodziewanego popytu na produkt/proces będący wynikiem wykonania projektu.

Szczegółowe informacje możliwe są do uzyskania telefonicznie: 32 359 23 44 bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej: transfer@us.edu.pl

Więcej informacji na temat Programu oraz dokumentacja konkursowa  dostępne są na stronach internetowych: www.ncbr.gov.pl oraz www.ncn.gov.pl.

Udostępnij