UBEZPIECZENIE NNW

UBEZPIECZENIE NNW na r.ak. 2018/2019 zbieramy składki od 03.09.2018r.

Informujemy studentów, że wpłaty składek tytułem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków(NNW) Ergo Hestia w kwocie 70zł lub 105zł (zależne od sumy ubezpieczenia) przyjmowane są przez:

Dziekanat ul. Żytnia 12, Sosnowiec.

Załączniki:: 

Udostępnij