UWAGA STUDENCI PIERWSZEGO ROKU

Osoby przyjęte na studia stacjonarne i niestacjonarne wnoszą opłaty za:

elektroniczną legitymację studencką w wysokości 17,00 zł oraz za indeks w wysokości 4,00 zł ( razem 21,00 zł )

Numer konta do wpłat sprawdzamy logując się w Systemie USOSweb.

OSTATECZNY TERMIN NA DOKONANIE WPŁATY TO 21.09.2018 r.

STUDENCIE - jeżeli do tego dnia nie dokonasz opłaty, to nie otrzymasz legitymacji ani indeksu w miesiącu październiku.

Wszystkie informacje dostępne na stronie: http://kandydat.us.edu.pl/elektroniczne-legitymacje-studenckie-i-indeksy

Udostępnij