Wyróżniony referat na XII Ogólnopolskim Seminarium Spektroskopii Mӧssbauerowskiej”

Referat mgr Patrycji Kierlik - słuchaczki I roku Studiów Doktoranckich na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach pt.: Iron phases identification of topsoil separates został wyróżniony podczas XII Ogólnopolskiego Seminarium Spektroskopii Mӧssbauerowskiej w Goniądzu (17-20 czerwca 2018).

Prezentowane wyniki zostaną rekomendowane przez Komitet Naukowy OSSM’2018 - do prezentacji ustnej  na międzynarodowej konferencji ICAME w 2019r organizowanej przez Instytut Fizyki i Chemii Uniwersytetu w Dalian – Chiny

Magister Patrycja Kierlik przygotowuje rozprawę doktorską w Instytucie Nauki o Materiałach pod opieką naukową dr hab. Anety Hanc-Kuczkowskiej.

Gratulujemy i życzymy sukcesów!

Udostępnij