Zaproszenie na wykłady

     

Instytut Nauki o Materiałach zaprasza na cykl wykładów profesora wizytującego Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wykłady wygłosi Pan Profesor Andrzej Lasia z Université de Sherbrooke, Québec, Kanada.

 Szczegółowy plan wykładów:

1.      Electrochemical methods for testing electrode processes / 7-15.05.2018

·      Solution-electrode interface

·      Thermodynamics of the electrical double layer

·      Models of the electrical double layer

·      Electrode kinetics and the effects of the double layer

·      Stationary methods in electrochemistry: reversible, quasi-reversible, and irreversible processes

·      Chronoamperometry and chronocoulometry, ultramicroelectrodes, double potential step methods, determination of the kinetics of electrode reactions, convolution

·      Chronopotentiometry

·      Linear sweep voltammetry, cyclic voltammetry, convolution

·      Voltammetry of adsorbed species and thin layer voltammetry

·      Rotating disk and ring-disk electrode

 

2.      EIS in studies of electrochemical processes and materials / 16-25.05.2018

·      Definition of impedance

·      Determination of impedances

·      Impedance of mass transfer

·      EIS of adsorption

·      General method of determination of impedances

·      Hydrogen evolution and absorption reaction

·      Dispersion of impedances

·      Impedance of porous electrodes

·      EIS Mott-Schottky

·      EIS of coatings, monolayers and membranes

·      Checking impedance data and EIS modeling

·      Nonlinear impedances

·      Artefacts

 

Wykłady odbywać się będą w języku angielskim w godz. 10.00-13.00 w auli P/0/03 w ŚMCEiBI.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Udostępnij