Regulaminy - Małe Granty i Mobilność Młodej Kadry

Zatwierdzone przez Radę Wydziału Regulaminy programów Małe Granty oraz Mobilność Młodej Kadry.

Termin składania wniosków - 27 luty 2018 w Gabinecie Dziekana.

Udostępnij