Otwarte wykłady mistrzowskie

grafika promująca otwarte wykłady mistrzowskie z pokrętłem z ikonami dyscyplin

9 listopada 2017 roku Uniwersytet Śląski zainauguruje wykłady mistrzowskie – nową inicjatywę pomyślaną jako cykl odbywających się w każdy czwartek spotkań, których nadrzędnym celem ma być inspirowanie i pobudzanie do myślenia, a w konsekwencji podejmowanie własnych starań zrozumienia świata. Co tydzień prowadzone będą trzy prelekcje z trzech różnych dziedzin nauki, w przystępny sposób opisujące rzeczywistość z perspektywy różnych dyscyplin (filozofii, pedagogiki, teologii, fizyki, prawa czy sztuki).

Prelegentami będą najwybitniejsze osobowości Uniwersytetu Śląskiego, wśród nich: prof. zw. dr hab. Bogdan Dembiński (filozof), prof. zw. dr hab. Marian Paluch (fizyk), prof. zw. dr hab. Jacek Jania (glacjolog), prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek (literaturoznawca i filozof), ks. dr Grzegorz Strzelczyk (teolog), dr hab. Krzysztof Maliszewski (pedagog), dr hab. Małgorzata Kaniowska (dyrygent), dr hab. Edyta Sierka (biolog), dr hab. Magdalena Habdas (prawnik), dr hab. Dagmara Drzazga (dziennikarka, reżyser), dr inż. Roman Simiński (informatyk, programista), dr Grzegorz Odoj (antropolog).

Adresatami inicjatywy, która jest jednym z wydarzeń bogatego programu obchodów jubileuszu 50-lecia istnienia Uniwersytetu Śląskiego, są nie tylko studenci i pracownicy uczelni, a także uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i wszyscy zainteresowani proponowaną tematyką.

Pierwsze wykłady, będące spotkaniem z filozofią, teologią i zagadnieniami związanymi z fizykochemią materiałów, poprowadzą prof. zw. dr hab. Bogdan Dembiński, ks. dr Grzegorz Strzelczyk i prof. zw. dr hab. Marian Paluch. Organizatorem otwartych wykładów mistrzowskich jest Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych UŚ.

Szczegółowe informacje oraz harmonogram wykładów dostępne są na stronie: www.mistrzowskie.us.edu.pl.

Udostępnij