STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I ROKU II STOPNIA (Informatyka)

Dane zostały już wprowadzone do systemu dziekanatowego  USOS. Można już  generować internetowe konta i  dokonać płatności na indywidualnych kontach.

Student zobowiązany jest wnieść opłatę w całości lub w części w czasie 7 dni licząc OD 14 PAŹDZIERNIKA 2017

http://diotsws.us.edu.pl/site/doc/krok_po_kroku.pdf

Udostępnij