Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018

Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018 odbędzie się w dniu 10 października 2017 roku o godzinie 11:00 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty 1A.

W programie uroczystości między innymi:

  • Wystąpienie inauguracyjne Dziekana Wydziału
  • Uroczysta Immatrykulacja Studentów pierwszego roku
  • Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału
  • Wręczenie Nagród JM Rektora
  • Wręczenie Odznaczeń „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego”

Wykład inauguracyjny wygłosi dr hab. Małgorzata Adamczyk - Habrajska nt.: „Polska myśl techniczna na przestrzeni wieków”

Udostępnij