Granty Rektora UŚ dla najlepszych studentów

Granty Rektora Uniwersytetu Śląskiego to nowa inicjatywa uczelni skierowana do studentów I roku rozpoczynających w nowym roku akademickim (2017/2018) naukę na studiach licencjackich lub jednolitych studiach magisterskich.

Konkurs ma wspierać zdolnych młodych ludzi, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce i mają pomysł na projekt badawczy lub edukacyjny.

Więcej informacji: https://www.us.edu.pl/granty-rektora-us-dla-najlepszych-studentow

Udostępnij