III tura rejestracji - informatyka i inżynieria biomedyczna (stacjonarne I i II stopień)

Rejestracje „potwierdzające” (studenci zapisują się do grup, do których chodzą na zajęcia w celu przygotowania protokołów zaliczeniowych i egzaminacyjnych).
Studenci którzy w czasie II tury rejestracji zalogowali się do złej grupy, muszą się z niej wylogować i ponownie zalogować do prawidłowej grupy.
Na moduły Pracownia dyplomowa/inżynierska/magisterska logujemy się do tej samej grupy co na seminarium dyplomowe/magisterskie.

OSOBY KTÓRE ZŁOŻYŁY PODANIE DO DZIEKANATU TEŻ SĄ ZOBOWIĄZANE DO ZAREJESTROWANIA SIĘ

Kierunek - Informatyka
Studia stacjonarne I stopnia – 2 semestr
III tura rejestracji od 08.06.2017 godz. 08:00 do 11.06.2017 godz. 23:59

(proszę pamiętać że od dnia 3 kwietnia 2017 likwidacji uległy grupy 7 i 9 oraz jedna grupa z Algebry)
Studia stacjonarne I stopnia – 4, 6 semestr 
III tura rejestracji od 08.06.2017 godz. 08:00 do 11.06.2017 godz. 23:59

Studia stacjonarne II stopnia – 1, 3, 4 semestr 
III tura rejestracji od 08.06.2017 godz. 08:00 do 11.06.2017 godz. 23:59

Kierunek - Inżynieria biomedyczna

Studia stacjonarne I stopnia – 2, 4, 6 semestr 
III tura rejestracji od 08.06.2017 godz. 08:00 do 11.06.2017 godz. 23:59

Studia stacjonarne II stopnia – 1, 3 semestr 
III tura rejestracji od 08.06.2017 godz. 08:00 do 11.06.2017 godz. 23:59

Udostępnij