FINAŁ XXI KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ - WYNIKI

W dniu 7 kwietnia 2017 roku punktualnie o godzinie 12 w nowoczesnej auli Sosnowieckiego Parku Naukowo – Technologicznego w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 8 rozpoczęła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień finalistom XXI Konkursu Wiedzy Technicznej. Konkurs, który od lat wspierają kolejni Rektorzy Uniwersytetu Śląskiego i władze Samorządowe miast Zagłębia Dąbrowskiego i w tym roku był objęty patronatem JM Rektora UŚ prof. dra. hab. Andrzeja Kowalczyka oraz Prezydentów Będzina – Łukasza Komoniewskiego i Dąbrowy Górniczej Zbigniewa Podrazy. Warto podkreślić, iż współorganizatorem tegorocznej edycji Konkursu Wiedzy Technicznej była Agencja Rozwoju Lokalnego z Sosnowcu, która nie tylko użyczyła swojej auli na finałową uroczystość, ale była niezwykle pomocna na każdym etapie organizacji naszego przedsięwzięcia, a co najważniejsze ufundowała nagrodę dla zdobywcy I miejsca – był nim nowoczesny tablet.

Głównymi bohaterami uroczystości była oczywiście biorąca w konkursie młodzież z 22 szkół woj. śląskiego, z 2 szkół z woj. małopolskiego - z Olkusza i Oświęcimia i z 2 szkół z woj. podkarpackiego - z Dębicy. Młodzież przybyła na uroczystość ze swoimi opiekunami, którzy przygotowywali ich do konkursowych zmagań. Zanim jednak ogłoszono wyniki konkursu, Dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach dr hab. Danuta Stróż oraz Przewodniczący Wydziałowej Komisji Konkursowej Pan dr Antoni Sznirch – gospodarze konkursowej gali, powitali zebranych gości, wśród których nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych naszego regionu. Pana Prezydenta Zbigniewa Podrazę reprezentowała Pani Anna Zubko, która odczytała skierowany do uczestników konkursu list. Pan Prezydent ma nadzieję, że wiedza i doświadczenie zdobyte w trakcie przygotowań do udziału w zmaganiach konkursowych będą wykorzystywane przez młodych ludzi w przyszłości, zaowocują dobrym wyborem kierunku studiów, a w konsekwencji pozwolą zdobyć wymarzoną pracę. Prezydenta Będzina reprezentował Pan Roman Goczoł – Naczelnik Wydziału Edukacji. Wśród gości byli również Prezes Agencji Rozwoju Lokalnego Pan Tomasz Kamiński, Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego Pani Monika Zając, dyrektor Instytutu Technologii i Mechatroniki dr hab. Dariusz Bochenek, dyrektor Instytutu Informatyki prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel, Prodziekani Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach – Pani dr hab. Małgorzata Adamczyk – Habrajska i Pan dr hab. Piotr Porwik. Konkurs od lat wspierają dobrym słowem i dobrymi radami emerytowani pracownicy WIiNoM – Pan prof. dr hab. Eugeniusz Łągiewka, dr Julian Dudek i dr Adam Józefów, którzy z satysfakcją przyjęli zaproszenie na uroczystość. W spotkaniu wziął także udział Pan Janusz Polak Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Technicznej - bliźniaczej imprezy promującej nauki techniczne wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

O historii i o dniu dzisiejszym Konkursu Wiedzy Technicznej opowiedział Honorowy Przewodniczący Konkursu Wiedzy Technicznej, jego pomysłodawca, Pan prof. dr hab. Jan Ilczuk. Profesor z zadowoleniem podkreślił, że mimo przejścia na emeryturę, Jego najbliżsi współpracownicy kontynuują Jego dzieło, przekazując ideę konkursu kolejnym rocznikom uczniów.

Zanim przystąpiono do ogłoszenia wyników konkursu, słowa podziękowania skierowano do nauczycieli, którzy pomogli w formułowaniu pytań konkursowych. Wyrazy wdzięczności wraz z upominkami odebrały Panie – mgr Sylwia Knapik – Siemońska z Zespołu Szkól Technicznych w Dąbrowie Górniczej, Pani mgr Wioleta Musiał z Zespołu Szkół Techniczo – Usługowych w Będzinie oraz Pani mgr Anna Borgieł – Wodzicka z IV LO im. Stanisława Staszica w Sosnowcu, która nie tylko przygotowała zadania z zakresu matematyki, ale również sprawdziła wszystkie prace konkursowe – 76! pochylając się z uwagą nad każdym zadaniem.

Przed przystąpieniem do odczytania nazwisk laureatów XXI KWT Przewodniczący Wydziałowej Komisji Konkursowej dr A. Sznirch poinformował, że zgodnie z Uchwałą Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 28 marca 2017 r. wszystkim laureatom XXI Konkursu Wiedzy Technicznej przysługuje prawo ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2017/18 bez postępowania rekrutacyjnego. Super sprawa –indeks jeszcze przed maturą! Szczęściarzami, którzy to uzyskali są – zaczynając od końca: Piotr Nowak z II LO im. Cz. Miłosza w Jaworznie, Andrzej Deja z I LO im. M. Kopernika w Będzinie, Bartłomiej Czyż i Przemysław Wewiór z TZN-u w Częstochowie, Sławomir Krzykała z ZSTiO nr 3 w Chorzowie, Artur Cyba z I LO im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej, Mateusz Wróblewski z sosnowieckiego „Elektronika” oraz Adam Szreter z Uniwersyteckiego I LO im. J. Słowackiego w Chorzowie. Zdobywcami trzech pierwszych miejsc zostali – miejsce trzecie – Bartłomiej Trojnar z Zespołu szkól Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu, miejsce drugie Łukasz Witkowski z II LO im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej i miejsce pierwsze Sebastian Krajewski z I LO im. M. Kopernika w Będzinie.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje Piotr Kowalczyk z Gimnazjum Nr 3 w Dąbrowie Górniczej – najmłodszy uczestnik Konkursu Wiedzy Technicznej. Piotr wygrywając konkurs „KONTECH” organizowany przez Techniczne Zakłady Naukowe w Dąbrowie Górniczej dla młodzieży gimnazjalnej, otrzymał zaproszenie do udziału w konkursie przeznaczonym dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych i zdaniem Profesora Ilczuka poradził sobie nad wyraz dobrze, plasując się mniej więcej w połowie stawki -biorąc pod uwagę 76 uczestników XXI KWT.

Dzięki wsparciu finansowemu Uczelnianej Organizacji ZNP przy Uniwersytecie Śląskim, wręczono upominki dla nauczycieli, którzy nie tylko promują idee konkursu wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, ale których 2 z 3 uczniów reprezentujących szkołę zostało laureatami XXI KWT. Gratulując wyróżnionym nauczycielom, tj. mgr Iwonie Kawiak z I LO im. M. Kopernika w Będzinie, mgr inż. Bartoszowi Jędrzejczakowi z ZSEiI w Sosnowcu mgr i mgr Robertowi Bąbce z TZN-u w Częstochowie chcieliśmy podkreślić, że za każdym sukcesem ucznia stoi konkretny nauczyciel, który dzięki swojej pracy i własnym zainteresowaniom przyczynia się do sukcesu swoich podopiecznych.

Zamykając oficjalnie to niezwykle udane spotkanie dr Antoni Sznirch podziękował wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania kolejnej edycji Konkursu Wiedzy Technicznej i zaprosił wszystkich zebranych na poczęstunek oraz prywatne rozmowy przy słodkim, i nie tylko, co nieco.

W historii każdej szkoły, firmy, instytucji są takie wydarzenia, które trwale wpisują się w księgę jej dziejów. Takim wydarzeniem dla Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach jest niewątpliwie KONKURS WIEDZY TECHNICZNEJ.

Zatem, do zobaczenia za rok, być może w gronie nowych sympatyków i fanów techniki!

Iwona Kantorysińska
Sekretarz
XXI Konkursu Wiedzy Technicznej

Udostępnij