UWAGA STUDENCI PIERWSZEGO ROKU

Osoby przyjęte na studia stacjonarne i niestacjonarne wnoszą opłaty za: elektroniczną legitymację studencką oraz za indeks do 21.09.2018 r

Doktorat w INoM

W Instytucie Nauki o Materiałach realizowany jest projekt NCN pt. "Badanie procesów inicjujących odkształcenie plastyczne fosforku indu". W związku z tym osoby, które chaciałyby realizować przy tej okazji doktorat z zakresu inzynierii materiałowej proszone są o kontakt z kierownikiem projektu: dariusz.chrobak@us.edu.pl.

Projekt zabezpiecza odpowiednie środki finansowe na wynagrodzenie za udział w jego realizacji. Poza tym można się starać o stypenddium doktoranckie.

UWAGA

Dziekanat WIiNoM przy ul. Żytniej 12 w miesiącu sierpniu będzie NIECZYNNY

Język angielski II termin

Drugi terminu egzaminu z języka angielskiego:
  • 19 września b.r. - godz. 9.00-11.00 egz. pisemny (Sosnowiec, ul. Będzińska, WIiNoM, aula 5);
  • 21 września b.r. - godz. 9.00-13.00 egz. ustny (Sosnowiec, ul. Będzińska, WIiNoM, s. 121);

Mechatronika - egzaminy poprawkowe

Uwaga MECHATRONIKA I i III rok I stopnia i I rok II stopnia!

Egzamin poprawkowy z modułów:

  • „Wybrane zagadnienia matematyki stosowanej”,
  • „ Fizyka 2”
  • „Przetworniki sygnałów w mikromechatronice”

z Panem prof. dr hab. A. Kocotem odbędą się 24.09.2018 o godzinie 12:00 w sali nr 3.

Stypendia ministra 2018-19

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje nt  kryteriów i  zasad przyznawania stypendiów ministra w roku ak 2018/19 ( tekst rozporządzenia, wzory wniosków stypendialnych, instrukcję ich wypełniania)

Strony