Dyżury Prodziekan dr Katarzyny Tryndy

Terminy dyżurów Prodziekan dr Katarzyny Tryndy w miesiącu wrześniu:

  •  5.09.2017 11.00-12.00 Dyżur dziekański
  •  7.09.2017  8.30 -10.00 Dyżur dziekański
  • 12.09.2017 8.30 -10.00 Dyżur dziekański
  • 14.09.2017 8.30 -10.00 Dyżur dziekański
  • 19.09.2017 8.30 -10.00 Dyżur dziekański

Granty Rektora UŚ dla najlepszych studentów

Granty Rektora Uniwersytetu Śląskiego to nowa inicjatywa uczelni skierowana do studentów I roku rozpoczynających w nowym roku akademickim (2017/2018) naukę na studiach licencjackich lub jednolitych studiach magisterskich.

Dziekanat

  • W dniu 25.07.2017 dziekanat nieczynny!
  • W dniu 27.07.2017 dziekanat czynny od 8.00 do 11.00.

Powód - AWARIA wody w całej dzielnicy.

Stypenium Rektora.

Do dnia 20.09.2017 r. należy złaszać do dziekanatu INNE osiągnięcia naukowe, które będą brane pod uwagę przy ubieganiu się o stypendium rektora.

Zgłoszenia można przesyłać mailowo - marta.michalska@us.edu.pl

Strony