ODWOŁANE ZAJĘCIA

ODWOŁANE ZAJĘCIA z języka angielskiego

mgr Małgorzata Gępka od 09.03 – 13.03.2015

NIEOBECNA

STYPENDIA PROGRAMU ERASMUS+

Jesteś studentem Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach?

Byłbyś zainteresowany wyjazdem stypendialnym w roku akademickim 2015/2016 w ramach programu Erasmus Plus?

Przeczytaj uważnie poniższe informacje ! Weź udział w programie!

Wypłata stypendium w miesiącu marcu

Wypłata stypendium w miesiącu marcu będzie 16.03.2015r. 

Wypłacone będą dodatki mieszkaniowe za luty, zapomogi oraz te stypendia socjalne, lub specjalne przyznane w lutym, które ze względu na termin złożenia wniosków przez studentów i sporządzenia list stypendialnych nie zostały wypłacone. Uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z § 5 ust.3 regulaminu pomocy materialnej, następna wypłata świadczeń pomocy materialnej przyznanych zarówno na semestr jak i rok akademicki, nastąpi w kwietniu br. (z wyrównaniem za marzec).

 

UWAGA STUDENCI Z DĄBROWY GÓRNICZEJ!

Strony