Studenci 2 roku INFORMATYKI MU-stacjonarne

Studenci 2 roku INFORMATYKI MU-stacjonarne, którzy jeszcze nie złożyli oświadczenia o temacie pracy proszeni są o PILNE doniesienie do dziekanatu w  terminie do 30.01.2015r. Lista osób dostępna na tablicy informacyjnej przy ul. Żytniej 12.

Dyżur dziekański

DNIA 20.01.2015 – wtorek 
DYŻUR pani dziekan dr Katarzyny Tryndy
w dziekanacie przy ul. Żytniej 12 
w godzinach od 7.30 – 8.30

Studenci - UWAGA PILNE !!!

Studenci, którzy nie podpisali jeszcze aneksów do umów są pilnie proszeni o zgłoszenie się do dziekanatu.

Informuję również że nie podpisanie aneksu do dnia 16.01.2015r (termin ostateczny), wiąże się ze wszczęciem procedury o skreślenie z listy studentów.

 

 

Zapraszamy na wykłady w Instytucie Informatyki

We wtorek 13 sycznia  od godziny 13.00 w Sali B4 (S-c, Będzińska 39) odbywać się będzie seria wykładów na które zapraszamy wszystkich studentów (warunki zwolnienia z zajęć należy ustalić z prowadzącymi!!!)

Strony