Seminarium - Autodesk Inventor i drukarka 3D

15 października 2015 r. w czwartek w Auli P05 Chorzów ul. 75Pułku Piechoty 1a od godz. 13:15 do godz. 14:15 odbędzie się Seminarium: Przyszłość projektowania i wytwarzania prototypów cyfrowych przy wykorzystaniu aplikacji Autodesk Inventor i drukarki 3D przygotowane przez firmę Procad S.A.

Seminarium poprowadzi Pan Tomasz Gaj- szkoleniowiec o wieloletnim doświadczeniu w prowadzeniu szkoleń z programów AutoCAD i Autodesk Inventor.

Konkurs na Praktykodawcę Roku 2015

Biuro Karier zaprasza do udziału w Konkursie na Praktykodawcę Roku 2015!

Fundacja Inicjatyw Akademickich Uniwersytetu Śląskiego wybiera najlepszego praktykodawcę w danym roku kalendarzowym. Do konkursu firmę mogą zgłosić studenci, absolwenci bądź firma może zgłosić się sama. Następnie kapituła wybiera Najlepszego z Najlepszych.

Link do szczegółowych informacji http://bk.us.edu.pl/konkurs-na-praktykodawce-roku-2015.

Dzień dziekański

W dniu 7 października 2015 z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016 zostaje ogłoszony Dzień Dziekański. Zapraszamy uroczystą Inaugurację zwłaszcza pierwsze roczniki.

Wyniki konkursów

Konkurs na projekt graficzny logotypu Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach oraz Konkurs na projekt graficzny plakatu promującego EFEKTYwne KSZTAŁCENIE na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 odbędzie się w dniu 7 października 2015 roku o godzinie 11.00 w Auli Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty 1A.

Wykład inauguracyjny nt.: "Endoskopia kapsułowa dziś i jutro" wygłosi dr hab. inż. Robert Koprowski.

Dni adaptacyjne

Historia dzień dzisiejszy Wydziału zaprezentowane podczas dni adaptacyjnych pierwszego roku.

Strony