Wybory dyrekcji Instytutu Technologii i Mechatroniki

Dyrektorem Instytutu Technologii i Mechatroniki został wybrany dr hab. Dariusz Bochenek. Zastępcą dyrektora ds. dydaktycznych Instytutu Technologii i Mechatroniki została wybrana dr hab. Małgorzata Adamczyk-Habrajska.

Godziny dziekańskie w Sosnowcu - piątek 14 listopada

W związku z planowaną przerwą w dostawie wody w obiektach przy ul. Będzińska 39 i Śnieżna 2 w dniu 14 listopada 2014 /piątek/ zajęcia dydaktyczne studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w tych budynkach zostają odwołane. Budynki są zamknięte.

Zajęcia te powinny zostać odrobione w innym terminie ustalonym z prowadzącym.

Wybory w Instytucie Technologii i Mechatroniki

Zapraszam Radę Instytutu Technologii i Mechatroniki na zebranie poświęcone wyborowi dyrektora Instytutu i ewentualnie wicedyrektora Instytutu.

Zebranie odbędzie się w dniu 18 listopada 2014 r. o godz. 12:00 w sali nr 20 przy ul. Żytniej 12 w Sosnowcu.

Strony