Eliminacje do 8. edycji międzynarodowego maratonu programistycznego „Deadline24”

Do 25 lutego 2016 roku trwa rejestracja do 8. edycji maratonu programistycznego „Deadline24”. W konkursie mogą uczestniczyć trzyosobowe grupy programistów z całej Polski. Uczestnicy muszą wykazać się szeroką wiedzą z zakresu informatyki. Konkurs podzielony jest na dwa etapy: eliminacje (28 lutego) oraz finał (9–10 kwietnia).Więcej informacji:http://www.us.edu.pl/eliminacje-do-8-edycji-miedzynarodowego-maratonu-programistycznego-deadline24

Prodziekan dr Katarzyna Trynda - dyżury w czasie sesji

W związku z trwającą sesją, obronami oraz urlopem przedstawiamy zmianę dyżurów Pani Prodziekan dr Katarzyny Tryndy:

  • Piątek 5.02.2016 od 11.00-12.30
  • Poniedziałek 8.02.2016 – godzina do ustalenia (obrony)
  • W dniach od 11.02.2016 do 17.02.2016 - urlop
  • Kolejny dyżur: 18.02.2016 od 7.30 do 9.00.

Program „Corporate Readiness Certificate” (CRC)

Program skierowany jest do studentów III roku studiów licencjackich/inżynierskich lub I/II roku studiów magisterskich uzupełniających, kierunków informatycznych, technicznych, ekonomicznych i filologicznych, znających język angielski na poziomie minimum B1, posiadających wysokie umiejętności interpersonalne, także w zakresie komunikowania się z innymi.

Stażysta - Kinekt

W związku z ciagłym rozwojem projektów webowych poszukujemy kandydatów na stanowisko Stażysty, jako Młodszego Programisty ASP.NET. POSSIBLE.COM

Godziny Dziekańskie

W związku z zebraniem wyborczym w grupie nauczycieli akademickich Wydziału nie posiadających tytułu naukowego ani stopnia naukowego doktora habilitowanego /mgr, dr/ w dniu 26 stycznia 2016 roku w godzinach 13:00 - 16:00 godziny dziekańskie.

Wielkie zdawanie!

W Instytucie Informatyki Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach trwa WIELKIE ZDAWANIE egzaminów z zakresu technologii informatycznych. Do egzaminów certyfikujących IC3 w ciągu ostatnich dwóch dni przystąpiło już ponad 100 studentów – zakładamy, że do 28 stycznia, gdy kończy się „okienko egzaminacyjne”, egzamin zda 500 osób. IC3 jest zestawem trzech międzynarodowych egzaminów: Podstawy Komputera, Kluczowe Programy i Aplikacje, Internet i praca online. Za każdy z nich uzyskuje się certyfikat, który poświadcza umiejętności niezbędne na rynku pracy.

UWAGA STUDENCI

KIERUNKU INFORMATYKA st. dzienne W dziekanacie są gotowe karty zaliczeniowe na egzaminy poprawkowe.

Drugi etap XLII Olimpiady Wiedzy Technicznej.

Dnia 12 stycznia 2016 roku o godzinie 9:00 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbędzie drugi etap XLII Olimpiady Wiedzy Technicznej.

Strony