Dobre Praktyki Tworzenia Oprogramowania

Trwają zapisy na drugi blok cyklu Dobre Praktyki Tworzenia Oprogramowania (DPTO). Ogólnodostępne wykłady na temat zwinnej komunikacji odbędą się 2 marca 2016 r. na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu.

Szanowne Studentki/ Szanowni Studenci Uniwersytetu Śląskiego

Uprzejmie informujemy, że stosownie do przepisów rozporządzenia MNiSW z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształceniaw semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016każdy ze studentów I roku studiów drugiego stopnia (magisterskich) poniższych kierunków studiów jest zobowiązany do zaliczenia zajęć z tzw. „modułu ogólnouczelnianego”:

III rok kierunek mechatronika

Zapraszamy wszystkich studentów III roku kierunku mechatronika na spotkanie dotyczące praktyk zawodowych.

Spotkanie odbędzie się w dniu 22.02.2016 o godz. 13:15 w sali 41 przy ul. Żytniej 12 w Sosnowcu.

Obecność na spotkaniu obowiązkowa.

Strony