Uwaga - Studenci I roku

Prosimy wszystkie osoby, które dostały się na I rok studiów o uiszczenie opłaty za indeks i legitymacje

II rok Inżynierii biomedycznej

Poprawkowy egzamin z „Języka angielskiego” u mgr Iwony Wojtali odbędzie się 23 września 2015 ul.Będzińska 39, sala 219

  • godz.9:00 – część pisemna
  • godz.12:00 – część ustna

UWAGA II rok inżynierii materiałowej!

… specjalność- biomateriały:

Poprawkowy egzamin z „Biomateriałów metalicznych” z Panią dr hab.Danutą Stróż, prof.UŚ został przeniesiony z dnia 2 września 2015r na dzień 09 września 2015r.

Strony