Prowadzący zajęcia na kierunku Informatyka

Szanowni Państwo,
zapraszam na spotkanie z KZZJK wszystkich prowadzących zajęcia na kierunku Informatyka, które odbędzie się w dniu 1 października 2015 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w Instytucie Informatyki (sala wykładowa B4).

Przewodniczący KZZJK dla kierunku Informatyka
Barbara Marszał-Paszek

Prowadzący zajęcia na kierunku Inżynieria Biomedyczna

Szanowni Państwo,
zapraszam na spotkanie z KZZJK wszystkich prowadzących zajęcia na kierunku Inżynieria biomedyczna, które odbędzie się w dniu 1 października 2015 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w Instytucie Informatyki (sala wykładowa B4).

Przewodniczący KZZJK dla kierunku Inżynieria Biomedyczna
Sebastian Stach

UBEZPIECZENIE NNW-PZU

Studentom i doktorantom proponujemy ubezpieczenie od nastepstw nieszczęśliwych wypadków. Szczegóły dotyczące ubezpieczenia w załączniku poniżej.W sprawie zawarcia u mowy ubezpieczenia prosze zwracac się do Dziekanatu.

Uwaga - Studenci I roku

Prosimy wszystkie osoby, które dostały się na I rok studiów o uiszczenie opłaty za indeks i legitymacje

II rok Inżynierii biomedycznej

Poprawkowy egzamin z „Języka angielskiego” u mgr Iwony Wojtali odbędzie się 23 września 2015 ul.Będzińska 39, sala 219

  • godz.9:00 – część pisemna
  • godz.12:00 – część ustna

Strony