Kontrola

Z powodu kontroli do dnia 9 września (włącznie) nie będą wydawane dyplomy ukończenia studiów wyższych.

UWAGA WAŻNE!

Ze względu na aktualizację w dniach 29.07 – 4.08 system USOS oraz inne systemy i usługi z nim powiązane (m.in. USOSweb, USOSadm, APD) będą niedostępne dla użytkowników.

W związku z tym nie będzie możliwości dokonywania rozliczeń semestralnych, przygotowania obron prac dyplomowych czy wydawania zaświadczeń.

Dziekanat studiów niestacjonarnych

W dniu 14.06.2019r dziekanat będzie czynny (wyjątkowo) w godz. 10.00-13.00. W sobotę 15.06.2019r dyżur pozostaje bez zmian ( w godz. 9.00-13.00).

Strony