Dzień dziekański

W dniu 7 października 2015 z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016 zostaje ogłoszony Dzień Dziekański. Zapraszamy uroczystą Inaugurację zwłaszcza pierwsze roczniki.

Wyniki konkursów

Konkurs na projekt graficzny logotypu Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach oraz Konkurs na projekt graficzny plakatu promującego EFEKTYwne KSZTAŁCENIE na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 odbędzie się w dniu 7 października 2015 roku o godzinie 11.00 w Auli Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty 1A.

Wykład inauguracyjny nt.: "Endoskopia kapsułowa dziś i jutro" wygłosi dr hab. inż. Robert Koprowski.

Dni adaptacyjne

Historia dzień dzisiejszy Wydziału zaprezentowane podczas dni adaptacyjnych pierwszego roku.

Kursy - certyfikat Motoroli

Zapraszamy studentów naszego Wydziału do wzięcia udziału w bezpłatnych specjalistycznych kursach dokształcających dla studentów w ramach projektu „Nowe trendy w Informatyce”. Projekt jest finansowany ze środków Motorola Solutions Foundation.

Rekrutacja do programu Erasmus Plus

Szanowni Państwo,

W dniach od 19-26 października zostanie przeprowadzona rekrutacja pracowników akademickich na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) z programu Erasmus Plus. Uprzejmie proszę o przesyłanie swoich zgłoszeń elektronicznie wraz z wypełnionym i podpisanym załącznikiem: Staff mobility agreement for teaching erasmus2015.docx na adres mailowy joanna.korzekwa@us.edu.pl lub dostarczenie wersji drukowanych.

UWAGA studenci III roku kierunku Mechatronika

Dnia 08.10.2015 (czwartek) o godz. 12:15 odbędzie się spotkanie z opiekunem roku. Spotkanie odbędzie się w budynku przy ul. Żytnia 12, w sali 41.

W trakcie spotkania studenci zostaną zapoznani z KRK i SZJK.

Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa.

Strony