Studenci rozpoczynający naukę.

Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku studiów stacjonarnych na kierunkach:
  • informatyka
  • mechatronika
  • inżynieria biomedyczna
odbędzie się we wtorek 1 października br. o godz. 8:30 w auli Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu, przy ul. Będzińskiej 60

EGZAMIN KOMISYJNY

EGZAMIN KOMISYJNY - SYSTEMY EKSPERTOWE dnia 30.09.2019 r. (poniedziałek) godzina 9:00 - INSTYTUT INFORMATYKI

Stypendium ministra

 

Studentów zainteresowanych ubieganiem się o stypendia ministra za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, informuje się, że nieprzekraczalny termin składania wniosków w dziekanatach (drogą elektroniczną) to 27 września br. Prosimy o uważne zapoznanie się z komunikatem.

Uwaga studenci inżynierii materiałowej

Prosimy o logowanie się na zajęcia z języka angielskiego wg poniżej podanego harmonogramu:

  • I rok (2018/2019) na sem. 3 - wtorek godz.13:45 - 15:15
  • I rok (2018/2019) – 2 stopnia na sem. 2 - wtorek godz. 8:00-9:30
  • I rok (2019/2020) na sem. 1 (studenci rozpoczynający studia) - wtorek godz. 9:35 – 11:15

Drodzy Studenci

W związku ze zmianą struktury organizacyjnej Uniwersytetu Śląskiego nastąpiła zmiana indywidualnych rachunków bankowych właściwych do wnoszenia opłat za usługi edukacyjne. Każdy aktywny student ma dostęp do swojego indywidualnego numeru konta bankowego w serwisie USOSweb, w zakładce DLA WSZYSTKICH ---> Konta bankowe. Byli studenci oraz absolwenci wnoszą opłaty na specjalny, generowany przez pracownika dziekanatu, indywidualny numer rachunku bankowego.

Prosimy w tytule każdego przelewu podać kierunek studiów - ułatwi i przyspieszy to nam księgowanie Waszych wpłat.

Uwaga I rok studiów!

Przypominamy o wpłatach za indeks i legitymację 26zł /w tytule opłaty prosimy o podanie kierunku studiów/. Brak wpłaty spowoduje niewydanie LEGITYMACJI I INDEKSU w terminie!

Strony