Drodzy studenci,

Zbliża się koniec egzaminacyjnej sesji poprawkowej. Podania o przedłużenie, należy złożyć w wersji elektronicznej w systemie USOS do 18.03.2019 r.

I rok IB inżynierskie

Egzamin z przedmiotu: FzBF w dniu 27.02.2019 r przeniesiony do sali: 41 ulica Żytnia 12 w Sosnowcu. Godzina 9:45.

Baza Absolwentów UŚ

Zgodnie z Zarządzaniem JMR nr 14/2019 każdy Absolwent UŚ zobowiązany jest do złożenia wraz z pracą dyplomową „Deklaracji przystąpienia Studenta do bazy absolwentów”.
Wskazany formularz należy:

Dziekanat.

W związku ze szkoleniem w dniu 11 luty 2019 Dziekanat nieczynny. Pilne dokumenty można zostawić w pokoju 28.

Strony