Dyżur dziekański

DNIA 20.01.2015 – wtorek 
DYŻUR pani dziekan dr Katarzyny Tryndy
w dziekanacie przy ul. Żytniej 12 
w godzinach od 7.30 – 8.30

Studenci - UWAGA PILNE !!!

Studenci, którzy nie podpisali jeszcze aneksów do umów są pilnie proszeni o zgłoszenie się do dziekanatu.

Informuję również że nie podpisanie aneksu do dnia 16.01.2015r (termin ostateczny), wiąże się ze wszczęciem procedury o skreślenie z listy studentów.

 

 

Zapraszamy na wykłady w Instytucie Informatyki

We wtorek 13 sycznia  od godziny 13.00 w Sali B4 (S-c, Będzińska 39) odbywać się będzie seria wykładów na które zapraszamy wszystkich studentów (warunki zwolnienia z zajęć należy ustalić z prowadzącymi!!!)

MAMY Ambasadora JCommerce

Witajcie drodzy studenci! Nazywam się Mariusz Mazgaj, jestem studentem trzeciego roku Inżynierii Biomedycznej. W ciągu tego roku akademickiego będę pełnić funkcję Ambasadora firmy JCommerce na Uniwersytecie Śląskim, tzn. będę łącznikiem pomiędzy nowoczesną formą IT, a studentami, biurami karier, organizacjami studenckimi i kołami naukowymi. Podzielę się moją wiedzą, aktualnymi informacjami na temat firmy, projektów w niej realizowanych, wydarzeń, a także ofert staży i pracy. Odpowiem na wszystkie pytania, rozwieję wątpliwości dotyczące charakterystyki pracy w firmie, tego jak firma funkcjonuje, jakie posiada zasady oraz co oferuje pracownikom i stażystom.

Strony