Studia Magisterskie, Poinzynierskie I Rok - rozpoczęcie zajęć

Spotkanie I Roku Studiów Magisterskich Poinżynierskich w poniedziałek 3 marca 2014 roku, godzina 11:30. Zapraszamy wszystkich studentów. Spotkanie dotyczy m. in. wyboru ścieżek specjalizacyjnych. Studencie: Przyjdź sam, nie pozwól innym wybrać za Ciebie.

VI edycja konkursu Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego

Zapraszamy studentów i doktorantów do udziału w VI edycji konkursu Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Wyróżnienia przyznawane są studentom i doktorantom za osiągnięcia i realizację inicjatyw w następujących dziedzinach działalności: społecznej, kulturalnej, artystycznej, sportowej, naukowej oraz za wspieranie i inicjowanie życia studenckiego. Wyróżnienie, obejmujące działalność od rozpoczęcia studiów, można otrzymać jednorazowo.

Informatyka inżynierska - III rok (stacjonarny)

W związku, że ruszyło tylko 6 przedmiotów do wyboru osoby, które znalazły się w nieuruchomionych grupach proszę o zgłoszenie się do wybranych prowadzących (według preferencji) na pierwsze zajęcia, które widnieją w planie.

Oto lista uruchomionych przedmiotów oraz prowadzących:

Strony