Inauguracja roku akademickiego 2014/2015

Dziekan Danuta Stróż w imieniu Rady Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego ma zaszczyt zaprosić Wszystkich Pracowników i Studentów na uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2014/2015 w dniu 3 października 2014 roku o godzinie 11.00 w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu Sosnowiec, ul. Wawel 2

Stypendia

W związku ze szkoleniem w dniu 10.09.2014 wnioski o stypenium socjalne i specjalne będą przyjmowane do dnia 9.09.2014r.

Dziekanat

W dniu Inauguracji 3 października 2014 Dziekanat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych nie będzie czynny.

Wyniki konkursu na najlepszą animację.

Szanowni studenci I roku Informatyki:

Dyrektor Instytutu Informatyki ma przyjemność ogłosić, że konkurs na najlepszą animację wykonaną w jednym z programów: POV-Ray, Blender, 3ds Max lub MicroStation został rozstrzygnięty!

Komisja składająca się z przedstawicieli Instytutu Informatyki oraz Przedsiębiorstwa Robót Geologiczno-Wiertniczych wybrała 3 najlepsze animacje spośród 35.

I miejsce: Maciej Skornia

II miejsce: Michał Pielka

Konkurs dla studentów WIiNoM

Szanowni studenci.

Dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego otwiera konkurs na projekt graficzny logo Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz na najlepszy plakat promujący Efektywne Kształcenie. Konkurs rozpoczna się 01 marca 2014 roku a wszelkie informacje regulaminowe będa dostępne  na stronach internetowych wydziału pod adresem www.wiinom.us.edu.pl/jakość-kształcenia.

Strony