Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 odbędzie się w dniu 7 października 2015 roku o godzinie 11.00 w Auli Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty 1A.

Wykład inauguracyjny nt.: "Endoskopia kapsułowa dziś i jutro" wygłosi dr hab. inż. Robert Koprowski.

Dni adaptacyjne

Historia dzień dzisiejszy Wydziału zaprezentowane podczas dni adaptacyjnych pierwszego roku.

Kursy - certyfikat Motoroli

Zapraszamy studentów naszego Wydziału do wzięcia udziału w bezpłatnych specjalistycznych kursach dokształcających dla studentów w ramach projektu „Nowe trendy w Informatyce”. Projekt jest finansowany ze środków Motorola Solutions Foundation.

UWAGA studenci III roku kierunku Mechatronika

Dnia 08.10.2015 (czwartek) o godz. 12:15 odbędzie się spotkanie z opiekunem roku. Spotkanie odbędzie się w budynku przy ul. Żytnia 12, w sali 41.

W trakcie spotkania studenci zostaną zapoznani z KRK i SZJK.

Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa.

Strony