UBEZPIECZENIE NNW

UBEZPIECZENIE NNW na r.ak. 2018/2019 zbieramy składki do 15.11.2018r.

Informujemy studentów, że wpłaty składek tytułem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków(NNW) Ergo Hestia w kwocie 70zł lub 105zł (zależne od sumy ubezpieczenia) przyjmowane są przez:

Dziekanat ul. Żytnia 12, Sosnowiec.

VI edycja plebiscytu "Absolwent z Pasją"

Już po raz szósty można wziąć udział w plebiscycie „Absolwent z Pasją” promującym osoby, które ukończyły studia na Uniwersytecie Śląskim i mają niezwykłe zainteresowania. Tytuł przyznawany jest absolwentom angażującym się w znaczącą działalność społeczną oraz mającym wybitne  osiągnięcia indywidualne w zakresie działalności kulturalnej, naukowej lub w sporcie.

Uwaga.

Zajęcia dydaktyczne z  dr J. Korzekwą  09.10.2018 odwołane z powodu choroby /do odrobienia/.

Dyżur dr hab. Małgorzaty Adamczyk-Habrajskiej w dniu 09.10.2018 odwołany.

I rok informatyki stacjonarnej

Z powodu wyjazdu na konferencję zajęcia z Amzea z dr Radosławem Wieczorkiem (grupy A,B,D,E) w dniu 5.X.2018 (piątek) odwołane.

I rok Informatyki stacjonarnej i Inżynierii biomedycznej

! Uwaga !

II tura rejestracji do grup zajęciowych dla 1 semestru studiów I stopnia Informatyki STACJONARNEJ oraz Inżynierii Biomedycznej rozpoczyna się
4 października 2018r. godz. 19:00 i trwa do 14 października.

Należy zarejestrować się na wszystkie zajęcia. Proszę kierować się terminami, prowadzącymi, salami, które są na planie zajęć: http://plan.ii.us.edu.pl/
W różnych tygodniach zajęcia mogą odbywać się w innych terminach.

I rok Mechatronika

I rok Mechatronika

Spotkanie z Władzami Wydziału oraz Opiekunem Roku odbędzie się w dniu 1 października 2018 o godzinie 9.00 w sali 41 ul. Żytnia 12, Sosnowiec.

I rok Informatyka, I rok Inżynieria Biomedyczna

I rok Informatyka I rok Inżynieria Biomedyczna

Spotkanie z Władzami Wydziału oraz Opiekunami Roku odbędzie się w dniu 2 października 2018 o godzinie 9.00 w Międzywydziałowej Auli Wydziału Nauk o Ziemi ul. Będzińska 60, Sosnowiec.

I rok inżynieria materiałowa

Serdecznie zapraszamy studentów

na inaugurację roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ odbędzie się w środę 3 października 2018 roku o godzinie 11.00 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie (ul. 75 Pułku Piechoty 1A).

Po inauguracji odbędzie się spotkanie z Władzami Wydziału oraz Opiekunem Roku .

 

Strony