Inżynieria Biomedyczna II stopnia 1 rok

 W związku z dużą liczbą osób zapisanych na 2 stopień Inżynierii Biomedycznej w III naborze, po konsultacji z Panią Dziekan Katarzyną Tryndą i Dyrektorem Sebastianem Stachem uruchomiona została 3 grupa ćwiczeniowa. Grupa ta została umieszczona w planie.

Spotkanie z firmą Bombardier!

Aplikuj do RCS Graduate Program organizowanego przez firmę Bombardier. Więcej informacji o programie uzyskasz podczas spotkania informacyjnego, które odbędzie się 4 kwietnia 2017 r. w Instytucie Informatyki.

Mechatronika II stopnia

Inauguracja Roku Akademickiego dla II stopnia kierunku mechatronika odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2017 o godzinie 8:00 w sali 41 (ul. Żytnia 12).

Bezpośrednio po inauguracji odbędzie się spotkanie z Władzami Wydziału oraz opiekunami roku.

Rejestracje studia II stopnia

Rejestracje „potwierdzające” (studenci zapisują się do grup, do których chodzą na zajęcia w celu przygotowania protokołów zaliczeniowych i egzaminacyjnych).

Inżynieria biomedyczna I rok II stopnia

W związku z dużą liczbą osób chętnych i zapisanych na 2 stopień Inżynierii Biomedycznej w III naborze, po konsultacji z Panią Dziekan Tryndą uruchomiona została 2 grupa ćwiczeniowa. Grupa ta została umieszczona w planie.

Strony