Godziny Rektorskie

W związku z uroczystościami dnia Wszystkich Świętych, na wniosek Samorządu Studenckiego ustalam 31 października 2019 r. dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

UBEZPIECZENIE NNW

 UBEZPIECZENIE NNW zbieramy składki do 26.11.2019 r. Informujemy studentów, że wpłaty składek tytułem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Ergo Hestia w kwocie 70 zł lub 105 zł są przyjmowane przez Dziekanat ul. Żytnia 12 (dla kierunków : informatyka, inż. biomedyczna i mechatronika)Korzyści:

EGZAMIN KOMISYJNY - PTC

EGZAMIN KOMISYJNY - “Podstawy techniki cyfrowej” odbędzie się dnia 28.10.2019 r. o godzinie 10:00 w Instytucie Informatyki sala B305 lub B306

Godziny Dziekańskie Chorzów

Na wniosek Międzywydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych  prof. dr hab. Danuta Stróż ogłasza godziny dziekańskie w dniu 17 października w godzinach 11:30 do 13:00, aby umożliwić studentom I roku studiów I stopnia udział w dniu adaptacyjnym w Chorzowie. Godziny dziekańskie dotyczą studentów studiów I stopnia na kierunkach: fizyka, fizyka medyczna, informatyka stosowana, inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa.

UWAGA STUDENCI INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

Proszę o pilne odebranie skierowań na badania lekarskie przez niżej wymienionych studentów (nr albumu):

295327; 307584; 260410; 318795; 318943; 306761; 314936; 312594; 332387; 335935

 

Strony