Wybór specjalności II informatyki stacjonarnej

Szanowne Studentki i Szanowni Studenci II roku Informatyki inżynierskiej, stacjonarnej, Kształcenie na kierunku Informatyka Inżynierska, na studiach stacjonarnych,
od semestru 4 odbywa się  w podziale na specjalności.

Oferta współpracy dla studentów

LINEACT, CESI's laboratory, indeed seeks for the two following profiles :

    *   One in robotic - no French required
    *   One in AR / VR  - requires a command of French and English

Konkurs Ministra "Doskonała Nauka".

Program składa się z dwóch modułów:

1. "Wsparcie konferencji naukowych" - w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych
lub prac rozwojowych;

Wysokość środków finansowych w ramach modułu "Wsparcie konferencji naukowych" - wynosi od 20 000 zł do 400 000 zł .

Strony